Oplossen of voorkomen van een vechtscheiding door:

  • - Mediation en/of advies voor (ex-)partners met samen ten minste één kind
  • - Individueel advies voor mensen die zich in een dergelijke situatie bevinden

Echtscheidingen zijn naar. Ze kennen eigenlijk alleen maar verliezers. Immers, geen van de twee ex-partners is ooit de relatie begonnen met een echtscheiding als doel.

Vechtscheidingen zijn naar ‘in het kwadraat’. Ze hebben niet alleen maar verliezers, maar leiden bovendien bij alle direct betrokkenen tot substantiële emotionele en in sommige gevallen zelfs lichamelijke gezondheidsschade, waarvan de gevolgen jaren lang kunnen doorwerken – bij kinderen zelfs tot lang in hun volwassenheid.

Geen enkele weldenkende ouder wil zichzelf of zijn of haar kinderen dan ook daaraan bloot stellen. Immers, leven in een sfeer van spanning tussen jou en je ex-partner terwijl je niet eens meer bij elkaar bent (…), beseffend hoeveel je kind of kinderen daar ook last van hebben en in die situatie geen oplossing (meer) zien, is geen fijne positie. Desondanks wijzen cijfers van het CBS uit dat in Nederland nog steeds sprake is van duizenden vechtscheidingen per jaar, waarbij bovendien vele (minderjarige) kinderen betrokken zijn. Een logische en terechte vraag is dan ook: hoe kan dat?

Relatiepsycholoog drs. Michel Modde biedt vanuit wetenschappelijke onderbouwing gecombineerd met meer dan 20 jaar ervaring resultaatgerichte mediation en coaching aan (ex-)partners met samen ten minste één kind, die in een vechtscheidingssituatie zitten dan wel dreigen te kunnen komen. Daarnaast biedt hij individueel advies aan mensen in zo’n situatie, waarbij de ex-partner (nog) niet bereid is deel te nemen aan gesprekken, dan wel waarbij iemand (eerst zelf) individueel antwoorden wil krijgen.

In de werkwijze wordt daarbij uitgegaan van het volgende:

1. Beide ex-partners willen de vechtscheiding oplossen dan wel voorkomen

Zoals gezegd wil geen enkele weldenkende ouder zichzelf of zijn of haar kind(eren) aan een vechtscheiding blootstellen, maar desondanks overkomt het veel mensen. Als u en uw ex-partner in een vechtscheiding zitten dan wel dreigen te komen, geldt derhalve dat u daarin niet voor uw plezier zit. U lijdt daaronder, evenals uw ex-partner en uw kind of kinderen.

Maar u en uw ex-partner zijn de enigen die de vechtscheiding kunnen doen beëindigen. De wil én de toewijding om dat beiden en onafhankelijk van de ander daadwerkelijk te doen, is een vereiste daarvoor.

2. Eventuele juridische trajecten worden - ten minste - ‘on hold’ gezet

Met de keuze voor een mediation traject kiest u er beiden voor uw problemen te gaan proberen op te lossen en als gevolg daarvan de ander weer opnieuw te gaan proberen te vertrouwen als vader of moeder van uw kind of kinderen. Dat is niet mogelijk als u en uw ex-partner parallel aan dat proces verwikkeld zijn in (dreigende) juridische procedures. Daarom wordt bij aanvang van het proces afgesproken alle juridische trajecten te beëindigen dan wel in ieder geval voor de duur van het traject ten minste ‘on hold’ te zetten.

3. Beide ex-partners willen inzicht in hun relatiedynamiek

Je kiest aan het begin van je relatie allebei voor elkaar, doet allebei je best er het allerbeste van te maken, en toch kom je samen op een punt dat beiden niet gewild hebben. Sterker nog, waarvoor je ooit samen zo je best hebt gedaan dat punt te vermijden. Hoe kan dat? Mensen ervaren deze situatie ergens als onbegrijpelijk en stellen zichzelf als gevolg daarvan tal van vragen. Is uw ex-partner echt zo’n nare of onredelijke man of vrouw als dat inmiddels lijkt? En stel dat dat waar is, wat zegt dat dan? Oftewel hoe heeft u dan die persoon kunnen uitkiezen als partner? En gegeven dat, hoe weet u dan zeker dat u de volgende keer wèl goed zult kiezen? Mensen hebben deze en soortgelijke vragen met vaak weinig antwoorden, die ze wel graag willen hebben, om te zorgen dat de huidige situatie verandert en/of om van te leren voor eventueel een volgende relatie. Mensen zijn met andere woorden nieuwsgierig naar de relatiedynamiek en gemotiveerd daarin inzicht te verkrijgen.

Methodiek en mogelijkheden

Het hoofddoel van de mediation is een mogelijke vechtscheiding, waarbij de ex-partners samen ten minste één kind hebben, op te lossen dan wel te voorkomen, door het komen tot afspraken die door beide ouders zowel emotioneel als zakelijk gedragen worden. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Het hoofddoel bij individueel advies is het beantwoorden van de vragen die u heeft.

In beide gevallen kan het inzichtelijk maken van de relatiedynamiek een middel daartoe zijn. Oftewel: hoe is de huidige situatie ontstaan gegeven ooit de start van uw partnerrelatie, en gegeven dat geen van beiden de huidige situatie ooit gewild heeft.

Het gaat daarbij in beginsel om een kortdurend en resultaatgericht traject van één of meer persoonlijke gesprekken van ieder circa 1,5 uur (wilt u weten wat u in zo'n gesprek kunt verwachten, zie Gespreksvoorbeelden. Ter voorbereiding daarop kunnen huiswerk- en/of praktijkopdrachten worden gegeven. Aan het eind van elk gesprek wordt in overleg bekeken of een volgend gesprek zinvol is. De gesprekken vinden plaats in mijn praktijk aan de Rembrandtlaan te Voorburg, met voldoende en vrije parkeergelegenheid in de directe omgeving, goed bereikbaar vanaf de A4 en de A12 en centraal gelegen ten opzichte van onder andere Den Haag (inclusief Leidschenveen en Ypenburg), Zoetermeer, Delft, Leiden en natuurlijk Leidschendam - Voorburg zelf.

Terug naar boven